WEB
DEVELOPMENT

SOFTWARE
DEVELOPMENT

MOBILE
DEVELOPMENT

NUBILUS d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: Nalješkovićeva 17, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 95 9065 277
Email: info@nubilus.hr
OIB: 91522881529, MB: 2650380
IBAN: HR8724840081105467043 RAIFFEISENBANK AUSTRIA dd
Društvo upisano kod Trgovački sud u zagrebu, MBS: 080731947
Temeljni kapital 20.000,00Kn uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Jurica Kozbur, direktor